Razem dla Suchego Boru

Utworzono: 08 czerwiec 2017 Odsłony: 664

Już od początku roku członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór zakasali rękawy i podjęli działania na rzecz lokalnej społeczności. Wysiłki skoncentrowano na rekultywacji terenu przylegającego do wiejskiej Świetlicy i utworzeniu na nim Centrum Sportowo – Rekreacyjnego. Już we wrześniu 2015, kiedy na wiejskim ognisku pojawił się pomysł zorganizowania małej młodzieżowej drużyny piłkarskiej (której treningi rzeczywiście szybko doszły do skutku) zdano sobie sprawę, że w obecnym stanie boisko trawiaste nie spełnia swojej funkcji a wręcz przeciwnie, może być niebezpieczne dla użytkowników. Inicjatywa jego rewitalizacji zjednoczyła wiele osób i już jesienią 2015 roku pierwsze prace rozpoczęli strażacy z Suchego Boru. W 2016 roku mieszkańcy wraz z członkami Rady Sołeckiej podjęli decyzję o przeznaczeniu części środków z funduszu sołeckiego na kompleksową modernizację tej części wsi. Po tej decyzji prace, w które zaangażowali się zarówno mieszkańcy, członkowie Stowarzyszenia, Rady Sołeckiej, OSP a także osobiście Wójt Gminy Chrząstowice, prace ruszyły pełną parą. Zwieńczeniem tych działań będzie planowany na 24 czerwca br. Festyn Rekreacyjno-Sportowy, w trakcie którego Sołtys Suchego Boru oraz Wójt Gminy Chrząstowice dokonają oficjalnego otwarcia boiska i przekazania go mieszkańcom wsi oraz naszej Gminy. Wydarzenie to będzie wielkim podziękowaniem dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu.

Rewitalizacja boiska trawiastego dała początek szerszym planom związanym z infrastrukturą rekreacyjno-sportową. W styczniu tego roku członkowie Stowarzyszenia postanowili zmierzyć się z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Dinozaurów w ramach PROW 2014-2020 konkursem na projekt zakładający renowację terenów rekreacyjno-sportowych. Głównym założeniem był remont istniejącego boiska do koszykówki, które w chwili obecnej mocno już zniszczone przez upływ czasu. Wniosek na kwotę dofinansowania ok. 60 000 został pozytywnie oceniony przez LGD. Termin realizacji inwestycji uzależniony jest od podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim, który podejmie ostateczną decyzję w kwestii finansowania przedsięwzięcia. Projekt zakłada rewitalizację boiska wielofunkcyjnego obejmującą renowację nawierzchni asfaltowej jako podbudowy, ułożenie nawierzchni polipropylenowej, montaż drenażu liniowego-odwodnienia, montaż siatki ochronnej - piłkochwyty, słupki dwufunkcyjne do piłki siatkowej i tenisa, bramki do mini piłki nożnej, malowanie linii boisk, tak aby można na nim było grać w kosza, mini piłkę nożną, mini siatkówkę i mini tenis. Zapowiada się więc kolejna w tym roku impreza otwarcia!

Wiosną trwały również prace nad drugim projektem, dzięki któremu sfinansowana zostanie impreza sportowa pod hasłem „Kijki łączą Krainę Dinozaurów”. Święto Nordic Walking odbędzie się 07 października br. Na imprezę zostanie zaproszonych 150 uczestników z obszaru całego LGD Kraina Dinozaurów. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, w tym posiłek, baton regeneracyjny i napój. Na najlepszych i najwytrwalszych będą dodatkowo czekały atrakcyjne nagrody.

Imprezę wzbogacą warsztaty poświęcone technice slow jogging i poprawnemu uprawiania nordic walking. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Impreza ma zagościć na stałe w kalendarzu imprez organizowanych przez LGD.

Jak widać mieszkańcy Suchego Boru nie próżnują, pokazując jednocześnie jak wiele można osiągnąć poprzez wspólne działanie