Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 20.06.2022

Utworzono: 23 maj 2022 Odsłony: 34

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków sprawozdawczo - wyborcze

dnia 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej, ul. Szkolna 2 w Suchym Borze.

 Regulamin obrad:

Godz. 18.45 – przyjęcie deklaracji nowych członków Stowarzyszenia

Godz. 19.00 – pierwszy termin Walnego Zebrania

Godz. 19.15 – drugi termin Walnego Zebrania

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 2. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021.
 3. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 4. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Powołanie Komisji Wyborczej.
 6. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów do Organów Stowarzyszenia tj. Zarządu
  (od 3 do 7 członków)  i Komisji Rewizyjnej (3 członków) na kadencję 4 letnią.
 7. Przeprowadzenie wyborów do Organów Stowarzyszenia.
 8. Ogłoszenie wyników wyborów.
 9. Prezentacja aktywności i inicjatyw zaplanowanych na rok 2022.
 10. Wnioski ogólne, otwarta dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

 

Szczególnie zapraszamy nowych mieszkańców, którzy chcą się włączyć aktywnie na rzecz rozwoju i integracji naszej wsi.

Razem możemy zdziałać więcej i lepiej!

Wszystkie nasze aktywności mają formę wolontariatu, Stowarzyszenie działa dzięki składkom członkowskim, dotacjom ze środków publicznych oraz wsparciu lokalnych sponsorów.

Równocześnie przypominamy o konieczności wpłaty składek członkowskich: 60 zł rocznie. Składkę można wpłacić przelewem na rachunek Stowarzyszenia
19 1090 2138 0000 0001 3056 7660, lub gotówką na miejscu w trakcie Walnego Zebrania.

Do zobaczenia na Walnym Zebraniu!

   Zarząd Stowarzyszenia