Historia i misja

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2002 roku. Członkowie – założyciele chcieli wesprzeć Sanatorium dla dzieci w Suchym Borze. Chodziło głównie o możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w sanatorium.

Kolejnymi celami Stowarzyszenia była poprawa infrastruktury technicznej wsi – gazyfikacja, poprawa jakości dróg, oświetlenia.

Stowarzyszenie się reaktywowało w 2015 roku po kilku latach uśpienia.

Obecnie zrzesza 44 osoby (stan na 12.06.2023 roku – ostatnie Walne Zebranie Członków).

Od lutego 2022 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP).

 

Misja Stowarzyszenia:

„Misją Stowarzyszenia jest aby Suchy Bór był wsią innowacyjną i bezpieczną, cieszącą się z bogactwa otaczających lasów.
Naszym celem jest aby mieszkańcy wsi byli zintegrowani i aktywni, ceniący aktywny tryb życia i lokalne zasoby.”

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego dla Podmiotu Ekonomii Społecznej za rok 2020

Opolska Gwiazda Europy – wyróżnienie LGD Kraina Dinozaurów 2019