Projekty i działania

Informacje o bieżących projektach i inicjatywach:

Rok 2023:

  • „Się dzieje”- program z zakresu profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Gminy Chrząstowice, kwota dofinansowania z Gminy Chrząstowice 18.000 zł
  • „Zielarsko na Opolszczyźnie” Nowy Kierunek FIO
  • „Dostępny Suchy Bór” – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – dotacja 7000 zł
  • „Opracowanie koncepcji inteligentnej wsi dla Suchego Boru” – LGD Kraina Dinozaurów, kwota dotacji 4000zł

Rok 2022: