Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys:

Jakub Niezgoda – z wykształcenia archeolog, twórca inicjatywy „Procarz Polski”, działacz na rzecz rozpowszechniania procarstwa tradycyjnego w Polsce jako sportu, założyciel i prezes Opolskiego Klubu Strzelectwa Tradycyjnego „Gryf”, członek zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. Jako sołtys stoi na czele wsi, pośredniczy w kontaktach z gminą, organizuje zebrania wiejski i realizuje jego uchwały, łagodzi konflikty sąsiedzkie, udziela pomocy podróżnym i turystom.

Kontakt:

ul. Polna 13, 46-053 Suchy Bór
tel. 694 051 820
e-mail : niezgoda.jakub@gmail.com
facebook: Jakub (Procarz) Niezgoda

 

Rada Sołecka:

Jest organem pomocniczo-doradczym sołtysa, inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców, organizuje imprezy wiejskie w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na terenie sołectwa.

Skład osobowy Rady Sołeckiej:

  1. Jakub Niezgoda
  2. Grzegorz Biliński
  3. Joanna Piłat
  4. Grzegorz Łyczko
  5. Dawid Ozimek
  6. Janusz Sowa
  7. Aneta Grzegocka
  8. Paweł Raj